LOADING

Features

You are here :

• Απεριόριστος αριθμός πολυκατοικιών και απεριόριστος αριθμός διαμερισμάτων ανά πολυκατοικία.
• Αριθμοί Παροχής ρολογιών της πολυκατοικίας για σκανάρισμα των διαφόρων λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, Νερό, Αέριο κ.λ.π.) και αυτόματη αποθήκευση τους στα έξοδα. Υπάρχει ειδική μέριμνα και παρακολούθηση στα έξοδα τα οποία είναι Προς Χρέωση.
• Εύκολη καταχώρηση ποσοστών διαμερισμάτων.
• Καταχώρηση ονομάτων ενοίκων – ιδιοκτητών για ξεχωριστή εκτύπωση ειδοποιητηριών στον κάθε ένα.
• Ποσοστά εκπτώσεων σε κάθε στήλη για ευελιξία στην καταχώρηση (μεταφορά από στήλη σε στήλη, μετατροπή στήλης, υπολογισμός ei, ποσοστών ανελκυστήρα, άτομα, άτομα & όροφο κ.α.)
• Αναζήτηση πολυκατοικίας με διάφορους τρόπους (κωδικός, διεύθυνση, κομμάτι διεύθυνσης, διεύθυνση και αριθμός, διαχειριστής, αριθμοί παροχής ρολογιών ΔΕΗ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ).
• 2 τρόποι υπολογισμού εκπτώσεων (η έκπτωση ενός διαμερίσματος να μοιράζεται σε όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα ή σε όλα τα διαμερίσματα).
• Όλοι οι διάφοροι τρόποι υπολογισμού θέρμανσης (ωρομέτρηση, θερμιδομέτρηση ή πάγιο – ώρες ή πάγιο θερμίδες
• Κύκλωμα καταχώρησης πυροσβεστήρων (με συγκεκριμένες ημερομηνίες αναγόμωσης ανά πυροσβεστήρα) έτσι ώστε να παρακολουθείτε σωστά τις ημερομηνίες αναγόμωσης.
• Εκτύπωση Ανείσπρακτων Διαμερισμάτων στα Ειδοποιητήρια ή στις Συγκεντρωτικές (αν και δεν επιτρέπεται υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι το ζητάνε).
• Παρακολούθηση δεξαμενής πετρελαίου.
• Δυνατότητα ορισμού παγίων εξόδων πολυκατοικίας έτσι ώστε να προτείνονται κάθε μήνα.
• Δυνατότητα εισαγωγής εικόνων στην κάθε πολυκατοικία (κανονισμοί, αποφάσεις συνελεύσεων και άλλων) έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βλέπετε τον φάκελο της πολυκατοικίας αλλά και να έχετε όλες τις εικόνες διαθέσιμες όταν είστε μακριά.
• Αυτόματη παρακολούθηση μεταβολών πολυκατοικιών – διαμερισμάτων με ώρα και χρήστη που πραγματοποίησε την μεταβολή.
• Ορισμός συνεργατών στις πολυκατοικίες, δυνατότητα εκτύπωσης συνολικών υπολοίπων ανά συνεργάτη – πολυκατοικία και εύκολη πληρωμή συνεργάτη.
• Αντιγραφή οικοδομής σε άλλη με παράλληλη αντιγραφή όλων των εξόδων και των ενδείξεων που έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν για μεταβολή τους σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.
• Δυνατότητα διαφορετικής ταξινόμησης ειδοποιητηρίων ανά πολυκατοικία (π.χ. ανά ονοματεπώνυμο για την περίπτωση που έχετε τον ίδιο ένοικο σε διάφορα διαμερίσματα ή ανά περιγραφή διαμερίσματος ή με τρόπο που θα ορίσετε εσείς).
• Ορισμός ξεχωριστών ποσοστών επιμερισμού ΔΕΗ για χειμώνα και καλοκαίρι για αυτόματο επιμερισμό του ποσού.
• Διάφορα άλλα στοιχεία όπως διάφορες σημειώσεις (σημείωση εκτύπωσης ειδοποιητηρίων, σημείωση τοιχοκόλλησης, παρατηρήσεις είσπραξης), Ιστορικό Επιστολών ενημέρωσης διαμερισμάτων, αγωγές διαμερισμάτων, Αυτόματο Ιστορικό Απεσταλμένων Mail, Σχόλια Εισπρακτόρων (αυτά που καταγράφουν οι εισπράκτορες όταν βρίσκονται στις πολυκατοικίες), Ετήσιες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε πολυκατοικία, Νομική Κάλυψη και άλλα.
• Δυνατότητα εκτύπωσης των αγορών πετρελαίου καθώς και των αναλώσεων πετρελαίου στην συγκεντρωτική ή στα ειδοποιητήρια.

• Ειδική σχεδίαση της οθόνης καταχώρησης των εξόδων έτσι ώστε μαζί με την καταχώρηση να βλέπετε και όλους τους παλιούς μήνες παράλληλα με τον συγκεκριμένο τρόπο καταχώρησης (ενώ καταχωρείτε τον τρέχων μήνα να μπορέσετε να δείτε ταυτόχρονα και τον τρόπο που καταχωρήσατε τα παλιά έξοδα).
• Δυνατότητα παρακολούθησης παλαιών εξόδων (απεριόριστος αριθμός) και εμφάνιση – επανεκτύπωση των ανάλογων καταστάσεων όσο παλιών και αν είναι (με τα παλιά καταχωρημένα ποσοστά – ονόματα).
• Παρακολούθηση υπολοίπων πετρελαίου για την κάθε περίοδο καταχώρησης.
• Παρακολούθηση συνολικού αποθεματικού πολυκατοικίας και διαμερισμάτων.
• Καταχώρηση εκκαθάρισης πετρελαίου με αυτόματο υπολογισμό από το πρόγραμμα της πρώτης και τελευταίας ένδειξης ρολογιού καθώς και των ποσών που έχει πληρώσει το κάθε διαμέρισμα.
• Προσθήκη σχολίων σε κάθε έξοδο και δυνατότητα εκτύπωσής τους σε ξεχωριστό πλαίσιο στην συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών.
• Δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών ποσοστών ανά έξοδο (ακόμα και στην ίδια στήλη) και δυνατότητα χρησιμοποίησης μετρήσεων boiler και βόθρων οι οποίες μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο. Στην περίπτωση αυτή βγαίνει ειδική κατάσταση για να αποδείξει την ορθότητα του επιμερισμού.
• Αυτόματη αποστολή εντύπων (ειδοποιητήρια, υπόλοιπα διαμερισμάτων, βιβλίο εσόδων – εξόδων)
• Ιστορικό μεταβολών της κάθε έκδοσης ανά χρήστη.

• Εύκολη παρακολούθηση ταμείου πολυκατοικίας με εμφάνισή του παντού.
• Παραμετροποίηση ταμείου κατά τον δικό σας τρόπο (εμφάνιση υπολοίπου δεξαμενής στο ταμείο) (εμφάνιση αποθεματικών στο λογιστικό ή στο πραγματικό ταμείο). Εμφάνιση Ανείσπρακτων, Απλήρωτων, Ανείσπρακτου ή Εισπραγμένου Αποθεματικού.
• Δυνατότητα εμφάνισης ξεχωριστού ταμείου επισκευών (όταν βγάζετε ξεχωριστά κάποιες καταστάσεις οι οποίες απευθύνονται σε επισκευές (Εισπράξεις – Πληρωμές συγκεκριμένων καταστάσεων, Ανείσπρακτα συγκεκριμένων καταστάσεων.
• Εύκολη καταχώρηση είσπραξης από διαμέρισμα όταν αυτό έχει παραπάνω από μία ανεξόφλητη απόδειξη. Δυνατότητα εκτύπωσης γραμματίου είσπραξης στην περίπτωση που δεν έχετε ή δεν τυπώνεται αποδείξεις (χρησιμοποιώντας φορητά τερματικά) και ειδική εκτύπωση η οποία εμφανίζει τις αποδείξεις οι οποίες τυπώθηκαν ενώ υπάρχουν ειδοποιητήρια προς είσπραξη. Δυνατότητα εκκαθάρισης ενός διαμερίσματος στην περίπτωση που κάνετε επιστροφή αποθεματικού.
• Παρακολούθηση εξόδων τα οποία θα χρεωθούν αργότερα ή εξόδων τα οποία προπληρώνονται ενώ δεν έχουν καταχωρηθεί έξοδα.
• Δυνατότητα καταχώρησης προσωρινών εξόδων με μπλοκάρισμα της δυνατότητας επόμενης καταχώρησης (μπλοκάρονται και οι εκδόσεις των διαφόρων εντύπων).
• Εκτύπωση συνολικού ταμείου ημέρας (έσοδα από έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, εισπράξεις – πληρωμές από διαχειρίσεις και προπληρωμές).
• Πληροφοριακές καταστάσεις διαχείρισης (βιβλία εσόδων – εξόδων, εισπράξεις – πληρωμές ανά ημερομηνία έκδοσης, ανά ημερομηνία είσπραξης, ανά χρήστη και ημερομηνία είσπραξης, ανείσπρακτα – απλήρωτα, ισολογισμοί, ταμεία πολυκατοικιών, συγκεντρωτικές εισπράξεις ανά ημερομηνία, μερικές εισπράξεις συγκεντρωτικής και άλλες).
• Δυνατότητα απαγόρευσης εισαγωγής είσπραξης όταν υπάρχει προηγούμενος λογαριασμός ανείσπρακτος από το ίδιο διαμέρισμα.
• Δυνατότητα αναστολής πληρωμών σε μία οικοδομή όταν υπάρχει μία κατάσταση η οποία περιμένει διευκρίνιση.
• Αυτόματη εκτύπωση διαφόρων επιστολών υπολοίπων παραμετροποιημένες από εσάς (απλή επιστολή, διαχειριστικής επιτροπής οικοδομής, δικηγόρου, εξώδικου, αγωγής) και ενημέρωσή τους στην οικοδομή για ιστορικό.
• Συνολική κατάσταση επιστολών υπολοίπων, διαχειριστικής επιτροπής, δικηγόρων, εξωδίκων.
• Δυνατότητα κλειδώματος ταμείου (για να μην μπορούν οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές να διαγράψουν μία παλιά είσπραξη) έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να λείπει εύκολα από το γραφείο του.
• Δυνατότητα σκαναρίσματος του παραστατικού στο οποίο αναφέρεται το έξοδο (ξεχωριστό σκανάρισμα τιμολογίου και αποδείξεων πληρωμής). Μαζική εκτύπωση των σκαναρισμένων παραστατικών κατά την εκτύπωση των συγκεντρωτικών με ειδική επιλογή.

• Καταχώρηση αγορών πετρελαίων για την κάθε οικοδομή και παρακολούθηση δεξαμενής πετρελαίου.
• Αυτόματος υπολογισμός κατανάλωσης πετρελαίου με αντίστοιχο υπολογισμό υπολοίπου.
• Κατάσταση υπολοίπου πετρελαίου για την κάθε οικοδομή.
• Ισολογισμός (αγορές και χρεώσεις στις καταστάσεις) με δυνατότητα αυτόματης αποστολής κατά την καταχώρηση των εξόδων.
• Υπόλοιπα Πολυκατοικιών.
• Υπόλοιπα Προμηθευτών.
• Συνολικές Πωλήσεις (σε ποσότητα και αξία) για υπολογισμό προμηθειών.

• Δυνατότητα παρακολούθησης αποθεματικών του κάθε διαμερίσματος, έκδοση εντάλματος πληρωμής για την παράδοση σε κάτοικο και απόδειξης είσπραξης για την παραλαβή από κάτοικο.
• Εκτύπωση ειδοποιητηρίου είσπραξης από το νέο ένοικο.
• Εκτύπωση συνολικής κατάστασης αποθεματικού (συνολικό λογιστικό αποθεματικό, υπόλοιπο προς είσπραξη, ανείσπρακτο αποθεματικό κ.α).

• Παρακολούθηση εργασιών – βλαβών που ανατίθενται στο γραφείο ή σε εξωτερικούς συνεργάτες προς εκτέλεση και παρακολούθηση ιστορικού επιδιόρθωσης βλαβών.
• Εμφάνιση των εργασιών – βλαβών και μέσα από τα έξοδα για να προλάβετε μία έκδοση αν υπάρχει μη ολοκληρωμένη εργασία.
• Καταχώρηση όλων των επιμέρους επισκέψεων που γίνονται μέσα στην κάθε εργασία για ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ιστορικού.
• Εισαγωγή συνημμένων εγγράφων μέσα στην κάθε εργασία – βλάβη έτσι ώστε να έχετε όλο το ιστορικό σε ένα σημείο μαζεμένο.
• Δυνατότητα εκτύπωσης ή αποστολής με Mail όλων των συνημμένων εγγράφων.
• Δυνατότητα αποστολής SMS στον συνεργάτη που ανατίθεται η βλάβη.
• Διάφορες καταστάσεις (ανεκτέλεστες εργασίες ανά πολυκατοικία, συνολική κατάσταση εργασιών – βλαβών, κατάσταση με έξτρα τιμολόγηση για να βρεθούν οι εργασίες στις οποίες η χρέωση που θα κάνετε δεν συμφωνεί με την χρέωση του συνεργάτη.

• Εκτύπωση Εντύπων μαζικά ή μεμονωμένα ή αυτόματα κατά την καταχώρησή τους.
• Συγκεντρωτική
• Ειδοποιητήρια
• Ειδοποιητήρια με mail (μπορεί να είναι διαφορετική ή ίδια μορφή με το ειδοποιητήριο που εκτυπώνετε).
• Αποδείξεις Παροχής (με ή χωρίς φορολογικό μηχανισμό).
• Ακυρωτικό.
• Φάκελος – Ετικέτα (εκτύπωση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον διανομέα σας).
• Όλες οι παραπάνω εκτυπώσεις μπορούν να είναι της αρεσκείας σε προτυπωμένα ή όχι έντυπα. Μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε εκτυπώσεις οι οποίες εκτυπώνονται εξ ολοκλήρου σε άσπρο χαρτί.

• Ανάθεση εργασίας σε έναν ή σε περισσότερους χρήστες (μπορείτε να δείτε αν το μήνυμά σας αναγνώσθηκε και πότε).
• Ανάγνωση μηνυμάτων τα οποία απευθύνονται σε εσάς.
• Εύρεση λεκτικού σε παλαιότερα μηνύματα.
• Εκτύπωση μη αναγνωσμένων μηνυμάτων.

• Οθόνη στην οποία μπορείτε να πληρώσετε και να σκανάρετε μαζικά όλες τις πληρωμές που κάνετε σε έναν συνεργάτη. Η Ευκολία της συγκεκριμένης εργασίας είναι ότι με μία κίνηση μπορείτε να δείτε και να πληρώσετε όσα απλήρωτα έξοδα έχετε που αφορούν έναν συγκεκριμένο συνεργάτη. Το πρόγραμμα ελέγχει τα ταμεία μη αφήνοντας σας να πληρώσετε ένα έξοδο σε πολυκατοικία η οποία έχει αρνητικό ταμείο.

• Γραφική παρακολούθηση των ραντεβού των εισπρακτόρων το οποίο ενημερώνεται αυτόματα από τις ημερομηνίες είσπραξης των κοινοχρήστων.
• Δυνατότητα εισαγωγής ραντεβού διαμερίσματος.
• Περιβάλλον όμοιο με το πρόγραμμα Outlook της Microsoft για να υπάρχει ευκολία στην εκμάθηση.
• Δυνατότητα ορισμού υπενθύμισης για την κάθε εγγραφή.

• Εισαγωγή λογαριασμών με υπόλοιπα για όλες, επιλεγμένες ή πολυκατοικίες που ανήκουν σε έναν εισπράκτορα.
• Δυνατότητα σκαναρίσματος ήδη τυπωμένης απόδειξης από το φορητό.
• Εκτύπωση απόδειξης μέσα από το φορητό τερματικό και αποθήκευση της ημέρας και ώρας είσπραξης.
• Προσθήκη σχολίων στην περίπτωση που κάποιος ένοικος πληρώνει λιγότερα.
• Εκτύπωση απόδειξης πληρωμής εξόδου.
• Καταχώρηση ωρών – θερμίδων θέρμανσης για ευκολία καταχώρησης επόμενης έκδοσης κοινοχρήστων.
• Εμφάνιση ταμείου (συνολικού και αναλυτικού).
• Αυτόματη ενημέρωση εισπράξεων – πληρωμών του κεντρικού συστήματος.
• Καταχώρηση Σχολίων Εισπράκτορα για εμφάνιση στην καταχώρηση εξόδων (για να προλάβετε όποια απαίτηση της πολυκατοικίας που έχει λεχθεί στον εισπράκτορα.

• Δημιουργία και σχεδίαση νέας εκτύπωσης.
• Ειδικό εργαλείο εμφάνισης – εκτύπωσης πεδίων πολυκατοικίας.
• Όλες οι λίστες του προγράμματος βγαίνουν αυτόματα σε Excel, Word, Pdf και μπορούν να σταλούν αυτόματα με fax ή με mail.

• Ειδική οθόνη στην οποία μπαίνουν διάφορες ύποπτες κινήσεις των χρηστών (π.χ. διαγραφή είσπραξης ή πληρωμής, αλλαγή ημερομηνίας πληρωμής, είσπραξη με προγενέστερη ημερομηνία, αλλαγή εισπράκτορα, δημιουργία προπληρωμής άνω ενός ποσού και διάφορες άλλες). Η οθόνη ενημερώνεται αυτόματα για όση ώρα την έχετε ανοιχτή.

• Συνολική απεικόνιση ανείσπρακτων ανά διαμέρισμα.
• Δυνατότητα εμφάνισης ανείσπρακτων που αφορούν μόνο συγκεκριμένες καταστάσεις.
• Δυνατότητα καταχώρησης της συνομιλίας (με πολύ εύκολο τρόπο) έτσι ώστε τα σχόλια που άκουσε ένας υπάλληλος της εταιρείας να γίνουν γνωστά και στους υπόλοιπους.

• Μεμονωμένη αποστολή ενός SMS μέσα από το CRM (συγκεκριμένο μήνυμα οφειλής ή δυνατότητα δικής σας καταγραφής).
• Συνολική Αποστολή SMS σε όσα διαμερίσματα πληρούν κάποια κριτήρια (πάνω από n αριθμό ανείσπρακτων αποδείξεων ή πάνω από συγκεκριμένο ποσό).